Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü 2020-2021 Öğretim yılı Müdür, Müdür Muavini ve Öğretmenlerin Yer Değiştirme sonucu oluşan Muhtemel Bekleme Listesi

2020-2021  Öğretim yılı Müdür, Müdür Muavini ve Öğretmenlerin Yer Değiştirme sonucu oluşan   Muhtemel Bekleme  Listesi ektedir. İtirazlar 3 gün içerisinde 3-4-5 Mayıs 2021  günü mesai bitimine kadar ilgili daire müdürlüklerine yazılı olarak yapılmalıdır.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, Mayıs 3, 2021 - 11:45